diumenge, 16 de desembre de 2012

CONCLUSIONS FINALS

Basant-me en quins són els objectius de les pràctiques psicopedagògiques, puc dir quins són els que he portat a terme i de quina manera:
- Desenvolupar i aplicar una perspectiva pròpia sobre les característiques de naturalesa de la pràctica professional i els diferents tipus de problemes amb els quals s'enfronten els psicopedagogs. Iniciat i parcialment assolit.
- Reflexionar a partir de les situacions pràctiques viscudes sobre les funcons i les responsabilitats del psicopedagog. Encara que en ocasions he expressat poc al bloc, sí que m'ha fet reflexionar molt.
- Localitzar i analitzar l'aplicació dels coneixements que els estudiants han anant adquirint durant el treball en les diferents assignatures. Sí que he analitzat molt el qua jo he anat adquirint i la feina de la psicopedagoga i també he observat la importància de la pràctica.
- Conèixer un context d'intervenció psicopedagògica, i desenvolupar una perspectiva pròpia sobre les característiques de la intervenció en aquest context. Assolit.
- Elaborar progressivament un projecte d'intervenció en un àmbit determinat. Parcialment assolit, ja que l'estic elaborant ara.
- Revisar el textos especialitzats sobre les temàtiques dels processos d'intervenció que s'estan analitzant. Sí que s'han anat revisant.
- Conèixer les fases i els procediments per al diagnòstic i la intervenció psicopedagògica en un context concret. Penso que sí que he assolit aquest objectiu en totes aquelles situacions presentades.
- Adquirir habilitats i actituds pròpies de la tasca professional del psicopedagog. Aquest és molt complexe i suposa tot un procés que necessita temps.
- Aproximar-se a la realitat en què es fa el Pràcticum amb una actitud oberta i sense prejudicis. Aquest sí que s'ha assolit.
- Extreure conseqüències i implicacions per al projecte professional propi. Assolit, ja que a partir d'aquí estic elaborant el meu projecte.
- Descriure en el bloc les fases primeres de tota intervenció psicopedagògica. Crec que, encara que no he estat molt extensa, he deixat constància escrita i visual dels aspectes més importants de les meves pràctiques.
- Realitzar una autoavaluació permanent durant el desenvolupament de l'inici de les pràctiques. Tot i que la meva participació ha estat més d'observació i seguiment, i en ocasions de participació puntual, m'he estat autoavaluant constantment.

Crec que aquestes pràctiques m'han aportat molta informació sobre el que suposa el dia a dia de la psicopedagoga en un context escolar. És una figura que no és valorada com cal, que en ocasions, els mateixos docents no tenen en compte les seves intervencions ni la seva feina.
A les meves pràctiques, el que més he vist són reunions (informatives, d'orientació i assessorament a les famílies i al centre, amb l'equip de psicopedagogs...) i també diagnòstic psicopedagògic de l'alumnat.
L'assessorament curricular i metodològic, en el centre en el que he fet les pràctiques, és molt complicat perquè no tots els docents tenen confiança amb la figura de la psicopedagoga; ella busca, en tot moment tenir recolzament per portar endavant les propostes, ja que coneix la realitat del professorat i sap que no ho té gens fàcil. També és molt necessari la integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes, però tampoc és fàcil per la poca implicació dels professionals de més antiguetat.

Així com deia César Coll al vídeo que vam visualitzar per al Debat (Vídeo 15è. aniversari. Disponible a:http://www.youtube.com/watch?v=1wcmK7w9NSs), les funcions i tasques de la figura del psicopedagog depenen de quina visió global es té i depèn totalment del context  socioinstitucional. Afirmava que l’àmbit escolar depèn de com està organitzat aquest i de quina idea hi ha, que ve condicionat per la manera en que està organitzat el nostre sistema educatiu. Incidia en que es tenia que tenir molt clar la diferència entre el focus de la intervenció psicopedagògica i el context de la intervenció.

26ª SESSIÓ - Dijous 15 de desembre

La sessió de la meva pràctica d'avui ha estat l'observació de com es passa la prova de l'escala McCarthy d'aptituds i psicomotricitat a un nen de l'aula de cinc anys de l'educació infantil.
Aquest alumne és derivat a l'equip per:
- Desfassament en l'aprenentatge escolar.
- Dificultats en l'expressió i comprensió del llenguatge.
És un nen que té actualment 5 anys i 2 mesos i segons la prova, presenta una edat mental de 3 anys i 9 mesos.

 
 
 
Després de passar la prova en la seva totalitat és va seguir amb la valoració dels resultats...

És un nen que presenta un retard maduratiu important. Després de la interpretació dels resultats, la psicopedagoga té dubtes de si proposa una derivació o no...
Aquí sí que he participat molt activament, tant en el procés de realització de la prova, com també en la interpretació dels resultats.
La psicopedagoga, davant el gran dubte que té sobre la decisió de la valoració, ha deixat per la propera setmana la presa de decisió. M'ha proposat que anem pensant totes dues què decidim...

25ª SESSIÓ - Dimarts 13 de desembre

La psicopedagoga ha acabat de passar-li la prova a l'alumne de tercer i també ha fet la valoració. M'ha explicat que com li ha sortit tan baix el resultat, ha decidit passar-li al mateix alumne també el test CARAS per valorar la focalització de l'atenció i l'aptitud perceptiva, i també, al mateix temps, Co+Pd, que és el test de comprensió lectora i programa de desenvolupament.
Com que s'han de passar les dues, hem passat la sessió amb el mateix alumne.
Quan s'ha acabat la realització de les proves per part de l'alumne, la psicopedagoga les ha corregides i ha anat elaborant la seva valoració, explicant-me tot el procés. Han estat uns resultats molt fluixos.

No ha donat temps de acabar amb la valoració, però sí a veure que és un alumne amb sèries dificultats d'aprenentatge.

Ha estat una sessió d'avaluació diagnòstica molt especial, ja que hem comentat tres proves diferents d'un mateix alumne.
M'ha agradat molt i, encara que sols he rebut informació sobre la feina de la psicopedagoga, he gaudit amb aquesta.

24ª SESSIÓ - Dimarts 4 de desembre

Les pràctiques d'avui han consistit en:

- Reunió amb la mare d'un alumne de 4 anys d'educació infantil que havia sol·licitat una reunió amb la psicopedagoga perquè està preocupada pel seu fill i demana un tractament conductual, ja que el nen es xucla el dit constantment.
La psicopedagoga, després d'una llarga conversa amb la mare i de la valoració de la informació que aquesta li ha facilitat, la deriva fora del centre, a l'odontopediatra i acorda amb la mare que després de la visita amb el professional, tornarà al centre i comentarà el diagnòstic clínic.

- Passar les proves BADyG III a un alumne de tercer d'educació primària.

A la segona part de la pràctica he pogut participar i no ser sols espectadora. He iniciat jo el procés de la prova, ja que ja ho he vist com s'inicia a sessions anteriors, i després hem comentat la psicopedagoga i jo com es valora i m'ha anant explicant.

23ª SESSIÓ - Dijous 29 de novembre

Avui hem repetit la reunió del dimarts però amb tot l'equip del Gabinet Psicopedagògic d'Ontinyent, que ha vengut al centre i ens hem reunit a la biblioteca per fer la xerrada informativa.
Lourdes, la psicopedagoga també és la coordinadora del gabinet i per això era l'encarregada de transmetre tota la informació facilitada pel SPE als membres del seu equip.
Ella ha preferit convocar la reunió quan jo hi era present perquè així coneixia als membres del gabinet i també per si se li escapava algun detall important que li pogués fer memòria.
Havia planificat molt bé la reunió i no ha estat necessari la meva intervenció en cap moment.

Després de l'explicació dels documents, han parlat d'alguns casos propis que alguns d'ells tenien al seu lloc de feina i han compartit problemes, opinions, valoracions... és a dir, han fet un treball en grup i han pres decisions conjuntes.

He aprés de la reunió d'avui molt i he vist treballar amb molt de companyerisme i que el psicopedagog, encara que al centre en moltes ocasions és vist com algú que ve de fora i em diu què i com ho he de fer... i desperta en ell un sentiment de soletat, també té companys que l'entenen i comparteixen.

22ª SESSIÓ - Dimarts 27 de novembre

Avui la pràctica ha estat fora del centre, ja que he assistit a una reunió de Coordinació dels equips psicopedagogs al SPE-V15 de la Vall d'Albaida, junt amb la psicopedagoga com a coordinadora dels seu gabinet.
A la reunió s'ha repartir i s'ha explicat la següent documentació:
- Full per a demanda d’educador.
- Informe unificat del sector d’AL.
- Full información als pares dels termes del dictamen.
- Presentació i contacte equip especialitzat Transtorn Generalitzat del Desenvolupament - Transtorn Específic del Llenguatge.
- Sol·licitud valoració TGD-TEL.
- Sol·licitud assessorament TGD-TEL.

M'ha agradat trobar-me amb un grup gran de psicopedagogs, als que m'ha presentat la psicopedagoga com la seva alumna de pràctiques. És cert que comentaven alguns aspectes, i és clar, parlen en sigles i de transtorns que jo no conec i, crec que ens anem formant i documentant axí com es van coneguent diferents casos de valoració i intervenció. He tengut la sensació de ser petita entre tots ells!

21ª SESSIÓ - Dijous 22 de novembre

La pràctica d'avui ha estat enfocada a la classe del grup de quart de primària.

Hem acabat de passar avui la prova a l'alumne de quart (BADyG III) perquè així jo podia veure-la completa i també, a continuació s'ha fet la correcció i la valoració.

Tot seguit, com que el tutor de quart disposava d'una sessió destinada a recursos, l'hem enxampat i la psicopedagoga li ha explicat que segons els resultats, la possible derivació externa al centre al Logopeda Clínic (o foniatra) per millorar l'emissió de la veu de l'alumne valorat. Aquesta decisió s'explicarà a la família en una reunió que el tutor convocarà pel dilluns de la propera setmana.
També, amb el tutor de quart es parla d'un altre alumne (repetidor de quart) que li s'han presentat problemes familiars econòmics greus que el mestre tutor desconeixia.

Avui la pràctica m'ha agradat més, el acabar la prova i valorar els resultats, i decidir quina serà la intervenció..., estar-hi present crec que és molt important per veure com un professional de la psicopedagogia arriba a les conclusions que hi arriba.
Jo he estat d'espectadora la segona part, però a la primera m'he sentit més instruïda i més útil.